Privacybeleid

Wie zijn we?

Roosekes Breem bvba is een Belgische onderneming met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Kempenlaan 45 en uitbatingszetel te 2350 Vosselaar, De Breem 9

Algemene voorwaarden.

Roosekes Breem bvba zal zich ertoe verbinden om uw privacy te respecteren en te beschermen.
Wij verzamelen inderdaad informatie over u. Dit privacybeleid heeft betrekking op alle persoonsgegevens die wij over u verzamelen.
Zowel deze van online diensten als de gegevens die u ons bezorgd per telefoon, sms, email, in brieven of andere correspondentie om documenten voor te bereiden voor offertes , vastleggen van feesten of werkaanbod.
Wanneer u deze informatie verstrekt, zijn wij wettelijk verplicht om deze informatie te gebruiken overeenkomstig Verordening EU 2016/679 van het Europese Parlement en de Raad van 27/4/2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband meet de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG( algemene verordening gegevensbescherming).
Wees voorzichtig, geen enkele website kan volledig veilig zijn.
Welke informatie wordt ingezameld?

Wij kunnen persoonsgegevens over u ontvangen wanneer u toegang verschaft of inschrijft voor onze diensten. Bijvoorbeeld internet- of mobiele meldingen, telefoontjes, sms’en en invulformulieren.
Deze kunnen bestaan uit persoonsgegevens zoals uw naam, telefoonnummer, email adres, postadres, geboortedatum, geslacht, alsook algemene gegevens zoals uw voorkeur voor onze diensten.
Kinderen jonger dan 16jaar dienen toestemming te hebben van ouder/voogd alvorens persoonsgegevens aan ons te verstrekken.

Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard

Wij bewaren uw persoonsgegevens in onze systemen zolang dat nodig is voor de betrokken activiteit, of zolang wettelijk of contractueel bepaald is voor elk relevant contract dat u met Roosekes Breem bvba heeft.

Wat kan u doen met uw persoonsgegevens die u bij ons hebt ingediend?

U heeft het recht om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken en het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens, het recht om uw instemming voor het gebruik in te trekken en het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens.

Kan ik te weten komen welke persoonsgegevens Roosekes Breem bvba  van mij bijhoudt?

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming hebt u het recht tot toegang tot en het recht op verbetering van de persoonsgegevens die Roosekes Breem bvba  bijhoudt. Deze rechten kan u uitoefenen door rechtstreeks contact te nemen met Roosekes Breem bvba die redelijke inspanningen zal leveren overeenkomstig onze wettelijke plicht, om uw persoonsgegevens uit onze bestanden te verstrekken, corrigeren of wissen.

Wat als ik niet tevreden ben over de manier waarop Roosekes Breem bvba mijn persoonsgegevens beheert?

U hebt het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.
Drukpersstraat 35 1000 Brussel.  tel: 02/274 48 00.    commission@privacycommission.be

Voor welke doeleinden gebruiken wij de gegevens die over u verzameld zijn.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor een aantal doeleinden waaronder:
-om uw onze diensten te verstrekken, met inbegrip van de voorbereiding van een offerte , facturatie , werkaanbieding

-Om u informatie over onze diensten te verstrekken.
-Om uw verzoeken en vragen te behandelen
-Voor doeleinden inzake dienstverlening, wat betekent dat Roosekes Breem bvba contact met u mag opnemen om redenen die betrekking hebben op de dienst of online inhoud waarvoor u hebt ingetekend.
-Om contact met u op te nemen in verband met indiening of vraag van uwentwege.

Delen van uw persoonsgegevens.

Roosekes Breem bvba zal uw gegevens niet aan derden verkopen of verhuren en uw gegevens niet met derden delen voor marketingdoeleinden.
In het algemeen zullen wij uw gegevens binnen Roosekes Breem bvba gebruiken en ze alleen delen indien u dat hebt gevraagd om daarmee hebt ingestemd.
Uitgezonderd :
-Wanneer de verstrekking vereist of toegelaten is door de wet, door een gerechtelijk bevel of ter preventie van fraude of andere misdrijven, of indien Roosekes Breem bvba ophoudt de verwerkingsverantwoordelijke te zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens door een fusie, overname of om het even welke zeggenschapswijziging.

Wijzigingen aan het Privacybeleid van Roosekes Breem bvba

Dit privacybeleid kan worden bijgewerkt. U kunt het dus best steeds raadplegen als u Roosekes Breem bvba persoonsgegevens verstrekt.

Uw gegevens overdragen buiten Europa

Als onderdeel van de diensten die wij u aanbieden via de websites van Roosekes Breem bvba, kunnen de gegevens die u ons verstrekt naar landen buiten de EU worden overgedragen. dit kan bijvoorbeeld gebeuren indien om het even welke van onze servers zich soms in een land buiten de EU bevindt. Deze landen hebben mogelijk niet dezelfde beschermingwetgeving als België. Door uw persoonsgegevens in te geven, stemt u in met deze overdracht, opslag of verwerking. indien wij uw informatie op deze wijze naar landen buiten de EU overdragen, zullen wij stappen ondernemen om te garanderen dat de gepaste veiligheidsmaatregelen worden genomen opdat uw rechten op privacy zoals in dit Beleid uiteengezet, beschermd blijven.

Indien u vragen heeft over dit privacybeleid, dient u zich te melden bij Roosekes Breem bvba door te e-mailen naar info@roosekesbreem.be

Cookies

HET BEGRIP ‘COOKIE’

Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze Website onthouden.
Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra je onze Website bezoekt.
Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

Eigen cookies zijn cookies die de eigenaar van de bezochte website plaatst.

Cookies van derden zijn cookies die geplaatst worden door een andere organisatie dan de eigenaar van de website die u bezoekt. Hierbij kan gedacht worden aan cookies die aangemaakt wordt door een onderneming gespecialiseerd in de analyse van websites en aan de eigenaar van de website gegevens bezoekt over de bezoekersfrequentie op zijn site.

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de Website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren). Functionele cookies zijn logischerwijs eigen cookies.

Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de Website. Cookies met statische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de Website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is etc. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte Website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet-functionele cookies kunnen eigen cookies of cookies van derden zijn.

Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie en dus ook nadat u uw browser hebt afgesloten. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de Website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies.

Sessie cookies: Deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

WELKE COOKIES GEBRUIKEN WIJ OP ONZE WEBSITE ?

FUNCTIONELE COOKIES Wij gebruiken cookies om het functioneren van onze website te vergemakkelijken en aangenamer te maken voor de bezoeker en die er voor zorgen dat de bezoeker een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt.

Het gaat om cookies die uw land- en taalvoorkeur en uw klantsegment onthouden. Het gaat eveneens om een cookie die de stand van uw winkelkar tijdens een bestelling onthoudt, evenals de cookie die bijhoudt of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we u niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen

PERFORMANTIE / ANALYTISCHE COOKIES
Wij gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze website met de bedoeling de inhoud van onze website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van bezoekers en om het gebruikersgemak van onze website te vergroten.

Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn. Voor analyses van het gebruik van onze website doen wij ook beroep op Adobe Analytics, Google Analytics en Hotjar die daartoe eveneens gebruik maken van cookies.

COOKIES VOOR BEHAVIOURAL TARGETING / REMARKETING Om u nog beter te kunnen informeren over onze producten en diensten gebruiken wij cookies die ons vertellen wat u hebt bekeken op onze website of voor welke producten en diensten u interesse kan hebben.

Wij gebruiken die gegevens ook voor onze reclamecampagnes op websites van derden. Indien nodig kunnen we ook gegevens krijgen over websites van onze marketingpartners waarop u onze advertenties hebt gezien. Daarvoor gebruiken wij “DoubleClick” dat deel uitmaakt van Google en Group M. Meer informatie over het gebruik van cookies van Google en Group M vindt u door het privacybeleid van Google en Group M op te vragen. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens.

COOKIES VOOR SOCIALE MEDIA

Wanneer wij u voorstellen om content van onze website te delen op sociale netwerken, bvb Facebook, dan kunnen die een cookie op uw toestel plaatsen. Voor meer informatie verwijzen wij naar het privacybeleid van de organisatie in kwestie.

Voor onze marketingcampagnes op Facebook gebruiken wij de tool “Pixel”, waarmee een cookie dat door Facebook is aangemaakt, geïntegreerd wordt in sommige van onze webpagina’s. Met die pixel kan Facebook de handelingen van zijn gebruikers volgen vanaf een advertentie op het sociale netwerk naar een webpagina op onze website. Facebook zal nadien op zijn platform de gebruiker kunnen herkennen die de webpagina in kwestie heeft bezocht, diensten op maat verstrekken en meer gerichte reclames kunnen plaatsen. Die gegevensverwerking geldt overigens niet voor wie niet op Facebook zit. Lees meer over hoe Facebook gegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt en over mogelijke instellingen om uw privacy te beschermen in het Facebook-beleid inzake gebruikersgegevens.

UW TOESTEMMING

Door onze Website te gebruiken, aanvaard je het gebruik van cookies. Om onze Website optimaal te kunnen gebruiken, dien je die cookies te aanvaarden. Dat kan via je browserinstellingen; of door ons “Privacy en cookie beleid” expliciet te aanvaarden bij je registratie; of door verder te surfen op de Website nadat je een “cookie waarschuwing” hebt gezien op de homepage bij het eerste bezoek aan de Website.

Je blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer je echter je browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal je mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze Website. Lees deze cookie policy aandachtig voor meer informatie hierover.
11. Als je je toestemming wil intrekken (dit kan je op elk moment doen), kan je je cookies verwijderen d.m.v. je browserinstellingen.
Wij wijzen je er op dat webbrowsers je toelaten om je cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dien je de ‘Help’ functie in je webbrowser te consulteren voor meer details.
• Cookie instellingen in Internet Explorer
• Cookie instellingen in Firefox
• Cookie instellingen in Chrome
• Cookie instellingen in Safari

Cookies zijn maximaal 12 maanden lang actief. Ze kunnen u in geen geval als individu linken aan een naam en/of een voornaam.